Проект положення про акредитацію освітніх програм

Це Положення визначає основні засади та порядок проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти як інструменту зовнішнього забезпечення якості вищої освіти в Україні.

 

Повний текст проекту: ПОЛОЖЕННЯ про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Свої зауваження і пропозиції можна надсилати до 5 травня 2019 року на електронну адресу: mruga@mon.gov.ua