План дистанційної роботи експертної групи з акредитації спеціальності “014 Середня освіта (Математика)” у Прикарпатському національному університету імені В. Стефаника з 20.05.2020 р. по 22.05.2020 р.

Розклад роботи експертної групи

Час Зустріч або інші активності Учасники
День 1 – (20.05.2020)
08.45–09.00 Налаштування on-line роботи експертної групи та Державного           вищого                            навчального                            закладу

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

09.00–09.30 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи – Тарасенко Оксана Володимирівна, Гулівата Інна Олександрівна, Іванова Галина Ігорівна;

гарант ОП – Кульчицька Наталія Володимирівна

09.30–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи
10.00–10.30 Зустріч 1 з керівником та менеджментом ДВНЗ

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», відеоконференція

Члени експертної групи – Тарасенко Оксана Володимирівна, Гулівата Інна Олександрівна, Іванова Галина Ігорівна;

ректор – Цепенда Ігор Євгенович;

проректори з навчально-педагогічної роботи – Михайлишин Галина Йосипівна, Шарин Сергій Володимирович, Запухляк Руслан Ігорович, проректор з наукової роботи – Якубів Валентина Михайлівна;

гарант ОП, зав. кафедри математики та інформатики і методики навчання –Кульчицька Наталія Володимирівна;

декан факультету математики та інформатики –

Пилипів Володимир Михайлович

10.30–11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи
11.00–12.00 Зустріч       2       з       академічним                      персоналом, відеоконференція Члени експертної групи – Тарасенко Оксана Володимирівна, Гулівата Інна Олександрівна, Іванова Галина Ігорівна;

гарант ОП – Кульчицька Наталія Володимирівна; науково-педагогічні             працівники,              що безпосередньо відповідають за зміст освітньої програми, а також викладають на цій програмі (не більше 8 осіб):

 

Заторський Роман Андрійович, Собкович Роман Іванович,

Гой Тарас Петрович,

Копорх Катерина Миколаївна, Дудка Ольга Михайлівна, Федак Іван Васильович, Дмитришин Роман Іванович,

Стинська Вікторія Володимирівна;

директор центру дистанційного навчання і моніторингу освітньої діяльності – Івасюк Іван Ярославович

12.00–12.30 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи
12.30–13.30 Обідня перерва
13.30–14.00 Підготовка до огляду матеріально-технічної бази Члени експертної групи
14.00–15.00 Огляд         матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОП (фотозвіт, відеозвіт або відео трансляція) Члени експертної групи – Тарасенко Оксана Володимирівна, Гулівата Інна Олександрівна, Іванова Галина Ігорівна;

гарант ОП – Кульчицька Наталія Володимирівна

15.00–15.30 Підведення підсумків і підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи
15.30–16.10 Зустріч     3     з     представниками                    студентського самоврядування, відеоконференція Члени експертної групи – Тарасенко Оксана Володимирівна, Гулівата Інна Олександрівна, Іванова Галина Ігорівна;

представники студентського самоврядування: голова студентського сенату ДВНЗ «ПНУ» – Вовк Вікторія;

члени студентського самоврядування факультету математики та інформатики

Мельник Марія, Росподнюк Тарас,

Ясельський Андрій, Черленюк Неля

16.10–16.30 Підведення    підсумків    зустрічі3і                        підготовка  до

зустрічі 4

Члени експертної групи
16.30–17.15 Зустріч 4з роботодавцями, відеоконференція Члени експертної групи – Тарасенко Оксана Володимирівна, Гулівата Інна Олександрівна, Іванова Галина Ігорівна;

представники роботодавців, що залучені до

 

здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП

Люклян Ірина Олексіївна,

Ікалюк Лариса Михайлівна,

Бідичак Мирослав Романович, Шарманський Богдан Ярославович, Калинюк Михайло Васильович,

Косар Геннадій Степанович

17.15–17.30 Підведення підсумків зустрічі 4

відкритої зустрічі

і підготовка до Члени експертної групи
17.30–18.00 Відкрита зустріч, відеоконференція Члени експертної групи – Тарасенко Оксана Володимирівна, Гулівата Інна Олександрівна, Іванова Галина Ігорівна;

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників адміністрації ДВНЗ

«ПНУ»)

18.00–19.00 Підведення     підсумків     відкритої      зустрічі                          та

результатів робочого дня в цілому

Члени експертної групи
День 2 (21.05.2020)
08.45–09.00 Налаштування on-line роботи експертної групи та Державного       вищого       навчального                            закладу

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

09.00–10.00 Зустріч      5     зі відеоконференція здобувачами вищої освіти, Члени експертної групи – Тарасенко Оксана Володимирівна, Гулівата Інна Олександрівна, Іванова Галина Ігорівна;

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП

(по 1-2 здобувачам з кожного року навчання, як із денної форми навчання, так й із заочної, але не більше 8 осіб):

Сметанюк Марія, СО(М)-1; Гривняк Діана, СО(М)-2;

Дмитришин Роксолана, СО(М)-3, Шевчук Уляна, СО(М)з-3;

Співак Марта, СО(М)з-3; Тугай Ольга, СО(М)-4; Бойчук Ольга, СО(М)з-4,

 

Іванцюк Уляна, СО(М)з-4
10.00–10.30 Підведення підсумків зустрічі 5

зустрічі 6

і підготовка до Члени експертної групи
10.30–11.30 Зустріч      6                     із допоміжних

відеоконференція

керівництвом структурних (персоналом) підрозділів, Члени експертної групи – Тарасенко Оксана Володимирівна, Гулівата Інна Олександрівна, Іванова Галина Ігорівна;

директор центру забезпечення якості – Кузь Микола Васильович;

керівник та представники навчально-методичного відділу – Солонець Ірина Федорівна, Макарук Ігор Васильович;

завідувач відділом виробничої (навчальної) практики – Василишин Ярослава Іванівна;

начальник відділу кадрів – Смішко Орест Володимирович

11.30–12.00 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до

зустрічі 7

Члени експертної групи
12.00–12.30 Зустріч 7 з завідувачем навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи, відеоконференція Члени експертної групи – Тарасенко Оксана Володимирівна, Гулівата Інна Олександрівна, Іванова Галина Ігорівна;

завідувач навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи – Романкова Лілія Миколаївна;

заступник декана з виховної роботи – Костишин Любов Павлівна

12.30–13.00 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи
13.00–14.00 Обідня перерва
14.00–14.30 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи
14.30–15.00 Резервна зустріч, відеоконференція Члени експертної групи – Тарасенко Оксана Володимирівна, Гулівата Інна Олександрівна, Іванова Галина Ігорівна;

особи, додатково запрошені на резервну зустріч

15.00–15.30 Підведення підсумків резервної зустрічі Члени експертної групи
15.30–16.00 Ознайомлення з інформацією, наданою ЗВО на

запит експертів

Члени експертної групи
16.00–16.30 Підготовка до фінальної зустрічі Члени експертної групи
16.30–17.00 Фінальна зустріч, відеоконференція Члени експертної групи Тарасенко Оксана

 

Володимирівна,    Гулівата   Інна                                Олександрівна, Іванова Галина Ігорівна;

керівник ЗВО – Цепенда Ігор Євгенович;

гарант ОП – Кульчицька Наталія Володимирівна; декан факультету математики та інформатики –

Пилипів Володимир Михайлович

17.00–18.00 Підведення підсумків та результатів робочого дня в

цілому

Члени експертної групи
День 3 – (22.05.2020)
08.45–09.00 Налаштування on-line роботи експертної групи
09.00–09.30 Резервна зустріч 2, відеоконференція Члени експертної групи – Тарасенко Оксана Володимирівна, Гулівата Інна Олександрівна, Іванова Галина Ігорівна;

особи, додатково запрошені на резервну зустріч

09.30–10.00 Підведення підсумків резервної зустрічі 2 Члени експертної групи
10.00–18.00 «Час суджень» – внутрішня зустріч експертної

групи

Члени експертної групи