План дистанційної роботи експертної групи з акредитації спеціальності “012 Дошкільна освіта” у Прикарпатському національному університету імені В. Стефаника з 01.06.2020 р. по 03.06.2020 р.

Розклад роботи експертної групи

Час Зустріч або інші активності Учасники
День 1 – (01.06 2020 р.)
10 00–10 30 Зустріч 1  з адміністрацією ЗВО Члени ЕГ;  гарант ОП;

керівник ЗВО,  2 проректори,

декан факультету

 

  Підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи
11 00-11 40 Зустріч 2  із викладацьким складом Члени ЕГ;  гарант ОП;

5-8 викладачів, які забезпечують ОП; заступник декана із навчальної роботи,

керівник відділу педагогічної практики

  Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи
12 00–12 40 Зустріч 3 зі здобувачами освіти Члени ЕГ;

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП

по 1-2 студента з кожного курсу денної та заочної форми навчання (до 10 осіб)

  Підведення  підсумків  зустрічі  3  і  підготовка  до

зустрічі 4

Члени експертної групи
13 00–13 40 Зустріч 4 Зустріч із представниками студентського самоврядування Члени ЕГ;

представники студентського самоврядування

(2 особи від органу студентського самоврядування ЗВО, які відповідають за участь студентів у внутрішній системі забезпечення якості вищої освіти;

3 особи від органу студентського самоврядування факультету, які навчаються за ОП)

  Підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи
14 00–14 30 Зустріч 5  із адміністративним персоналом Члени ЕГ;

керівник або представник структурного підрозділу, відповідального за забезпечення якості освіти у ЗВО, психологічної служби,

навчально-методичного відділу,

відділу міжнародних зв’язків,

центру дистанційного навчання

  Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до зустрічі 6

 

Члени експертної групи

 

15 00 – 15 30 Зустріч 6 із стейкхолдерами Роботодавці; випускники 5-8 осіб

 

  Підведення підсумків Члени експертної групи
День 2 – (02.06 2020 р.)

 

10 00 – 10 30 Ознайомлення  з матеріальною

базою

 

Члени експертної групи
11 00-13 00 Робота з документами Члени експертної групи  та гарант ОП

 

13 00-13 30 Відкрита зустріч Члени експертної групи;

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО)

 

14 00-14 20 Фінальна зустріч Члени ЕГ;  керівник ЗВО; гарант ОП

 

День 3 – (03.06.2020)

 

  «День           суджень»          –         внутрішня зустріч експертної групи Члени експертної групи