План дистанційної роботи експертної групи з акредитації спеціальності “014 Середня освіта (Історія)” у Прикарпатському національному університету імені В. Стефаника з 03.06.2020 р. по 05.06.2020 р.

Розклад роботи експертної групи

Час Зустріч або інші активності Учасники
День 1 – (01.06.2020)
09:30–10:00 Організаційна зустріч з гарантом ОП (відеоконференція) Члени експертної групи; гарант ОП
10:00–10:30 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи
10:30–11:00 Зустріч    1    з                 адміністрацією                 ЗВО (відеоконференція) Члени експертної групи; ректор ЗВО;

проректор з науково-педагогічної роботи;

декан факультету історії, політології і міжнародних відносин; завідувач кафедри історії України і методики викладання історії;

гарант ОП

11:00–11:30 Підведення   підсумків                      зустрічі      1                      і

підготовка до зустрічі 2

Члени експертної групи
11:30–12:30 Зустріч 2 з академічним персоналом (відеоконференція) Члени експертної групи;

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст освітньої програми, а також викладають на цій програмі (не більше 10 осіб)

12:30–13:00 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи
13:00–13:30 Обідня перерва  
13:30–14:00 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи
14:00–15:00 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти (відеоконференція) Члени експертної групи;

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП: 2-3 особи з кожного курсу, включаючи студентів заочної форми навчання

15:00–15:30 Підведення   підсумків                      зустрічі      3                      і

підготовка до зустрічі 4

Члени експертної групи
15:30–16:00 Зустріч 4 з представниками студентського самоврядування (відеоконференція) Члени експертної групи;

представники студентського самоврядування (1–2 особи від органу студентського самоврядування ЗВО, які відповідають за участь студентів у внутрішній системі забезпечення якості вищої освіти; 2–3 особи від органу студентського

самоврядування факультету історії, політології і міжнародних відносин)

16:00–16:30 Підведення підсумків зустрічі 4  
16:30–17:30 Відкрита зустріч (відеоконференція) Члени експертної групи;

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО)

17:30–18:00 Підведення       підсумків       відкритої зустрічі Члени експертної групи

 

День 2 (02.06.2020)
09:00–09:30 Організаційна зустріч з гарантом ОП

щодо ознайомлення з матеріальною базою, що використовується під час

реалізації ОП (відеотрансляція)

Члени експертної групи;

гарант ОП

09:30–10:00 Підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи
10:00–11:00 Зустріч      5      із                  адміністративним

персоналом (відеоконференція)

Члени експертної групи;

директор або представник Центру забезпечення якості;

директор або представник Навчально-наукового центру якості надання освітніх послуг і дистанційного навчання;

керівник або представник навчально-методичного відділу; завідувач або методист відділу виробничої (навчальної) практики;

заступник декана з навчальної роботи факультету історії, політології і міжнародних

відносин

11:00–11:30 Підведення   підсумків   зустрічі   5                      і

підготовка до зустрічі 6

Члени експертної групи
11:30–12:00 Зустріч 6 із допоміжними (сервісними)

структурними підрозділами (відеоконференція)

Члени експертної групи;

керівник або представник відділу кадрів;

завідувач або методист навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого- педагогічної роботи;

керівник або представник відділу міжнародних зв’язків; керівник або представник фінансового департаменту;

заступник декана з виховної роботи факультету історії, політології і міжнародних відносин

12:00–12:30 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи
12:30–13:30 Обідня перерва  
13:30–14:00 Підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи
14:00–14:30 Зустріч        7        з                    роботодавцями

(відеоконференція)

Члени експертної групи;

представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП

14:30–15:00 Підведення підсумків зустрічі 7 і

підготовка до фінальної зустрічі

Члени експертної групи
15:00–16:00 Фінальна зустріч (відеоконференція) Члени експертної групи; ректор ЗВО;

гарант ОП

День 3 – (03.06.2020)
09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня зустріч

експертної групи

Члени експертної групи