План дистанційної роботи експертної групи з акредитації спеціальності «011 Освітні, педагогічні науки» у Прикарпатському національному університету імені В. Стефаника з 6 по 8 жовтня 2021 р .

Розклад роботи експертної групи

Час Зустріч або інші активності Учасники
День 1 – 06 жовтня 2021 року
08:45 – 09:00 Організаційна нарада членів експертної групи. Перевірка й налаштування технічних засобів відеозв’язку Члени експертної групи:

Попович Анжеліка Станіславівна, Хоружа Людмила Леонідівна, Микитенко Марина Віталіївна

09:00 – 09:40 Організаційна зустріч з гарантом ОПП Члени експертної групи;

гарант ОПП Прокопів Любов Миколаївна

09:40 – 10:00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи.
10:00 – 10:40 Зустріч 1 із керівником та менеджментом ЗВО Члени експертної групи;

–     ректор Цепенда Ігор Євгенович;

–     проректори  з  науково-педагогічної  роботи      Михайлишин  Галина  Йосипівна,  Шарин Сергій Володимирович, Запухляк Руслан Ігорович;

–     проректор з наукової роботи Якубів Валентина Михайлівна;

–     проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку Шинкарук Ярослав Іванович;

–     відповідальний секретар приймальної комісії Лапковський Едуард Йосипович;

–     головний бухгалтер Григорів Ольга Орестівна;

–     декан педагогічного факультету Кондур Оксана Созонтівна;

–     гарант ОПП Прокопів Любов Миколаївна

10:40 – 11:00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи.
11:00 – 11:40 Зустріч 2  з академічним персоналом ОПП Члени експертної групи;

гарант ОПП Прокопів Любов Миколаївна; науково-педагогічні працівники:

–       Стинська Вікторія Володимирівна – д.п.н., професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика;

–       Стражнікова Інна Василівна, д.п.н., професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика;

–       Завгородня Тетяна Костянтинівна , д.п.н., професор, професор кафедри кпедагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика;

–       Єгорова Інга Вячеславівна, к.п.н., доцент, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика;

 

 

–       Салига Наталія Миколаївна, к.п.н., доцент, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика;

–       Власій Олеся Орестівна, к.т.н., доцент кафедри математики та інформатики і методики навчання;

–       Кецик-Зінченко Уляна Василівна , к.п.н., доцент, доцент кафедри іноземних мов;

–       Ковальчук Віра Миколаївна,  к.п.н., доцент, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика;

–       Нагачевська Зіновія Іванівна, д.п.н., доцент, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика;

–       Савчук Борис Петрович, д.і.н., професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика

11:40 – 12:00 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи
12:00 – 13:00 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; здобувачі вищої освіти:

–       1 курс денної форми навчання: Душенко Юлія Володимирівна, Ліщинська Ольга Іванівна, Слівінська Уляна Василівна;

–       2 курс денної форми навчання: Деренюк Маряна Петрівна, Волошенюк Марія Олегівна, Кисляк Софія Володимирівна, Максимів Оксана Гениківна;

–       заочна  форма  навчання:  Стасіцька  Маряна  Василівна,  Семко  Анна  Петрівна,  Козин Лариса Володимирівна, Гайнюк Галина Василівна, Приймак Володимир Андрійович

13:00 – 13:20 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи.
13:20 – 14:00 Обідня перерва
14:00 – 14:40 Зустріч 4 з представниками студентського самоврядування Члени експертної групи;

–       Дюк Назарій Степанович, голова студентського профкому університету;

–       Котурбаш Наталія Сергіївна, голова студентського сенату університету, голова студентського сенату педагогічного факультету;

–       Малишівський Тарас Володимирович, голова ради з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих вчених;

–       Сас Вікторія Богданівна, голова профбюро педагогічного факультету;

–       Тимків Іван Іванович, керівник центру студентського розвитку;

–       Матвіїв Олена Ярославівна, представник здобувачів вищої освіти у вченій раді ПНУ ім. В.Стефаника;

–         Перчик Мар’яна Володимирівна, представник здобувачів вищої освіти у вченій раді

 

 

педагогічного факультету
14:40–15:00 Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи.
15:00–15:40 Відкрита зустріч Члени експертної групи;

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОПП та представників адміністрації ЗВО)

15:40–16:00 Підведення підсумків відкритої зустрічі та підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи
16:00–16:40 Зустріч 5 із роботодавцями та випускниками Члени експертної групи; роботодавці:

–    Шарин Сергій Володимирович, проректор з науково-педагогічної роботи;

–    Чепіль Марія Миронівна, д.п.н., професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;

–    Квас Олена Валеріївна, д.п.н., професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Львівського національного університету імені Івана Франка;

–    Москаленко Юрій Михайлович, к.філос.н., професор, директор Івано-Франківського фахового коледжу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;

–    Кіт Григорій Васильович, к.т.н., доцент, директор Івано-Франківської філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;

випускники:

–     Бей  Ірина  Юріївна,   к.п.н.,  викладач   Івано-Франківського  фахового  коледжу  ДВНЗ

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;

–     Глібчук Іван Михайлович, голова Попельниківської ОТГ (Івано-Франківська область, Снятинський район);

–     Копцюх Наталія Ігорівна, помічник директора з кадрової роботи Івано-франківського фахового коледжу, викладач економіки;

–     Саган Надія Зенонівна, старший викладач кафедри «Інформаційних технологій та програмування», заступник директора Івано-Франківської філії відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна» за ініціативу та наполегливість;

–     Самборський Сергій Ігорович, викладач гуманітарних дисциплін Івано-Франківського коледжу Львівського національного аграрного університету, здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ОНП Освітні, педагогічні науки;

–    Терлецька Христина Михайлівна, викладач Університету Короля Данила

 

 

16:40–18:00 Підведення підсумків зустрічі 5. Підведення підсумків першого робочого дня. Члени експертної групи
День 2 07 жовтня 2021 року
08:45–09:00 Перевірка та налаштування технічних засобів відеозв’язку. Члени експертної групи
09:00–09:40 Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОПП (поєднання відеоконференції,

фотозвіту й відеозвіту).

Члени експертної групи;

гарант ОПП Прокопів Любов Миколаївна;

декан педагогічного факультету Кондур Оксана Созонтівна; директор наукової бібліотеки Гаврилишин Петро Михайлович

09:40–10:00 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи
10:00–10:40 Зустріч 6 із адміністративним персоналом Члени експертної групи;

керівник або представник структурного підрозділу:

–     директор центру забезпечення якості Кузь Микола Васильович;

–     начальник навчально-методичного відділу Солонець Ірина Федорівна;

–     директор  центру  дистанційного  навчання  та  моніторингу  освітньої  діяльності  Івасюк Іван Ярославович;

–     начальник відділу кадрів Смішко Орест Володимирович;

–     начальник науково-дослідної частини Галущак Ірина Євгенівна;

–     директор наукової бібліотеки Гаврилишин Петро Михайлович;

–     завідувач відділу виробничої (навчальної) практики Василишин Ярослава Іванівна

10:40–11:00 Підведення підсумків зустрічі 6 та підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи
11:00–11:40 Зустріч 7 із керівниками / представниками структурних підрозділів, допоміжних (сервісних) структурних підрозділів Члени експертної групи;

керівник або представник структурного підрозділу:

–     завідувач відділу міжнародних зв’язків Сигидин Мар’яна Михайлівна;

–     начальник відділу управління проєктами Зінюк Любов Любомирівна;

–     керівник навчально-наукового центру досліджень, об’єктів наукової інформації науково- дослідної частини Ясінська Ірина Ігорівна;

–     завідувач  відділу  з  питань  захисту  навчально-наукових  результатів  Никируй  Любомир Іванович;

–     директор інформаційно-обчислювального центру Аннич Андрій Богданович;

 

 

–     начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції Костелей Юрій Іванович;

–     начальник відділу інформації та комунікації (пресслужба) Засідко Богдана Данилівна;

–     директор Центру соціальних досліджень Максимович Ольга Володимирівна;

–     директор проєктно-освітнього центру «Агенти змін» Кропельницька Світлана Орестівна;

–     директор   центру   інноваційних   освітніх   технологій   «Pnu-EcoSystem»   Будник   Олена Богданівна;

–     завідувач навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи

Романкова Лілія Миколаївна

11:40–12:00 Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи
12:00–12:40 Резервна зустріч Члени експертної групи;

гарант ОПП Прокопів Любов Миколаївна; особи, додатково запрошені на резервну зустріч

12:40–13:00 Підведення підсумків резервної зустрічі, підготовка до фінальної зустрічі Члени експертної групи
13:00–13:30 Фінальна зустріч Члени експертної групи;

ректор Цепенда Ігор Євгенович;

декан педагогічного факультету Кондур Оксана Созонтівна; гарант ОПП Прокопів Любов Миколаївна

13:30–14:30 Обідня перерва
14:30–15:00 Підведення підсумків фінальної зустрічі Члени експертної групи
15:00-18:00 Робота з документами Члени експертної групи
День 3 – 08 жовтня 2021 року
09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної групи Члени експертної групи.

Гарант освітньої програми Прокопів Л.М.