014.02 Середня освіта (Мова і література (польська))

Освітня програма (2023)

Навчальний план (2023)

Освітня програма 2022

Навчальний план 2022

Освітня програма 2016

Навчальний план 2016

Пояснювальна записка

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості

Проєкт

Самооцінка

Висновки

Сертифікат