035.033 Філологія (Слов’янські мови і літератури (переклад включно)), перша-польська; ОП – Польська мова і література та англійська мова

Освітня програма 2021

Навчальний план 2021

Пояснювальна записка

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості

Проєкт

Самооцінка

Висновки