014.14 Середня освіта (Валеологія, основи здоров’я людини, безпека життєдіяльності)

Проєкт освітньої програми “Середня освіта (Валеологія, основи здоров’я людини, безпека життєдіяльності)”

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою ______________

Гарант освітньої програми __________________________