075 Маркетинг

Проєкт освітньої програми “Маркетинг

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою ivan.i.blahun@pnu.edu.ua та Google-формою з 28.08.2021 р. по 28.09.2021 р.

Гарант освітньої програми  Благун І. І.