Зразки документів

Бланк “Силабус”

Зразок прошивання дипломів, академічної довідки для проставлення МОН України штампа “апостиль”
Зразок академічної довідки 
Заява Відрахування за власним бажанням 
Заява Дозвіл про переведення до іншого ВНЗ 
Заява Дозвіл про переведення з іншого ВНЗ 
Заява Надання академічної відпустки 
Заява Переведення денна-заочна і навпаки 
Заява перевід з платної на державну 
Заява Поновлення на навчання 
Заява Продовження навчання після академвідпустки 
Зразок заяви на зміну прізвища 

Наказ академвідпустка 
Наказ Відрахування За власним бажанням 
Наказ Відрахування 
Наказ Допуск-переведення з Іншого ВНЗ 
Наказ закінчення навчання 
Додаток до наказу закінчення навчання 
Наказ зміна прізвища
Наказ зміна фінансування 
Наказ Перевід з курсу на курс 
Наказ Перевід на ЗВ 
Наказ поновлення 
Наказ Допуск Бакалавр 
Наказ Допуск Магістр 
Наказ Зарахування Перевідз ВНЗ 
Наказ Повернення з академвідпустки 

Скасування наказу 
Службова відрахування 
Службове подання Допуск Бакалавр 
Службове подання Допуск Магістр 
Службове подання Закінчення навчання Бакалаври 
Службове подання Закінчення навчання Магістри 
Службове подання Перевід на старший курс 
Службове подання Скасування наказу