Доктор філософії

011 Освітні, педагогічні науки

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

014 Середня освіта (Фізика)

014 Середня освіта ( Українська мова)

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

017 Фізична культура і спорт

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

025 Музичне мистецтво

032 Історія та археологія

034 Культурологія

033 Філософія

035 Філологія

051 Економіка

052 Політологія

053 Психологія

071 Облік і оподаткування

073 Менеджмент

081 Право

091 Біологія

101 Екологія

102 Хімія

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

111 Математика

132 Матеріалознавство

171 Електроніка

201 Агрономія

205 Лісове господарство

227 Фізична терапія, ерготерапія

281 Публічне управління та адміністрування

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії