Магістратура

011 Освітні, педагогічні науки

012 Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта. Логопедія

013 Початкова освіта

013 Початкова освіта. Англійська мова у початковій школі

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

014.03 Середня освіта (Історія)

014.04 Середня освіта (Математика)

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

014.06 Середня освіта (Хімія)

014.07 Середня освіта (Географія)

014.08 Середня освіта (Фізика)

014.09 Середня освіта (Інформатика)

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

014.15 Середня освіта (Природничі науки)

016 Спеціальна освіта (Логопедія)

016 Інклюзія в освіті

017 Фізична культура і спорт

022 Дизайн

023 Образотворче мистецтво

023 Декоративне мистецтво

025 Музичне мистецтво

028 Менеджмент соціокультурних проектів та креативних індустрій

032 Історія та археологія

032 Етнологія

033 Філософія

035.01 Українська мова і література

035 Англійська мова і література

035 Німецька мова та література

035 Французька мова і література

035 Польська мова та література

035.033 Польсько-український переклад та переклад з другої іноземної мови (англійська)

035.041 Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад

035.043 Німецька мова і література, англійська мова, переклад

035.055 Французька мова і література, англійська мова, переклад

051 Економічна кібернетика

051 Прикладна економіка

052 Політологія

052 Політичний менеджмент у сфері національної безпеки

053 Психологія

053 Клінічна та реабілітаційна психологія

053 Організаційна психологія

054 Соціологія

061 Журналістика та медіакомунікація

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

073 Бізнес-адміністрування

073 Менеджмент організацій і адміністрування

073 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

073 Управління міжнародним бізнесом

073 Управління навчальними закладами

075 Маркетинг

076 Підприємництво та торгівля

081 Право

091 Біологія

091 Лабораторна діагностика

091 Лабораторна діагностика біологічних систем

091 Біохімія

091 Біоінформатика

101 Екологія

102 Хімія

103 Науки про Землю

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

106 Географія

111 Математика комп’ютерних технологій

111 Актуарна та фінансова математика

112 Прикладна та теоретична статистика

113 Прикладна математика

121 Якість та безпека програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

171 Електроніка

201 Агрономія

205 Лісове господарство

227 Фізична терапія, ерготерапія

231 Соціальна робота

231 Соціальна педагогіка

241 Курортна справа

242 Туризмознавство

281 Публічне управління сталим розвитком територій

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

292 Міжнародні економічні відносини