Бакалаврат

Міждисциплінарна ОП “Теорія і методика мистецької освіти та арт-реабілітаційні практики”

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014 Середня освіта (зарубіжна література, англійська мова)

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

014.02 Середня освіта (англійська мова і література)

014.02 Середня освіта (німецька мова і література)

014.02 Середня освіта (польська мова і література)

014.03 Середня освіта (Історія)

014.04 Середня освіта (Математика)

014.04 Середня освіта (математика, інформатика)

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

014.05 Середня освіта (Біологія)

014.06 Середня освіта (Хімія)

014.07 Середня освіта (Географія)

014.08 Середня освіта (Фізика)

014.08 Середня освіта (Фізика та математика)

014.09 Середня освіта (Інформатика)

014.09 Середня освіта (Інформатика. Англійська мова)

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

015 Професійна освіта. Цифрові технології.

016 Спеціальна освіта

017 Фізична культура і спорт

022 Графічний дизайн

022 Дизайн одягу

022 Дизайн середовища

023 Образотворче мистецтво

023 Декоративно-прикладне мистецтво

023 Реставрація

024 Хореографія

025 Музичне мистецтво (Сольний спів)

025 Музичне мистецтво (Інструментально-виконавське мистецтво)

026 Сценічне мистецтво

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

032 Історія та археологія

033 Філософія

035 Українська мова і література

035 Польська мова і література

035 Польська мова і література та англійська мова

035 Чеська мова і література

035 Англійська мова і література

035 Німецька мова і література

035 Французька мова та література

035 Англійська мова і література та друга іноземна мова

035 Німецька мова і література, англійська мова

035 Французька мова і література, англійська мова

051 Економіка

051 Економічна кібернетика

052 Політологія

052 Політологія. Національна безпека

053 Психологія

053 Реабілітаційна психологія

053 Дитяча психологія та психологічна практика

054 Соціологія

061 Журналістика

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Бізнес-адміністрування

073 Менеджмент в сфері інформаційних технологій

073 Менеджмент організацій і адміністрування

073 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

073 Управління міжнародним бізнесом

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право

081 Міжнародне та європейське право

091 Біологія та лабораторна діагностика

091 Біологія

091 Лабораторна діагностика

091 Лабораторна діагностика  біологічних систем

091 Біохімія

091 Біохімія, біотехнологія та методологія біологічних досліджень

101 Екологія

102 Хімія

103 Науки про Землю

104 Фізика та астрономія

104 Комп’ютерна фізика

105 Прикладна фізика та наноматеріали

105 Медична фізика

105 Матеріали та системи відновлюваної енергетики

106 Географія

106 Географія та організація простору територіальних громад

111 Математика

111 Математика комп’ютерних технологій

112 Статистика

112 Комп’ютерна аналітика процесів та інформації

113 Прикладна математика

113 Комп’ютерне моделювання та технології програмування

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

126 Інформаційні системи та технології

132 Матеріалознавство

132 Інженерне матеріалознавство

171 Комп’ютерне проектування інтегральних схем

201 Агрономія

205 Лісове господарство

227 Фізична терапія, ерготерапія

231 Соціальна робота

231 Соціальна педагогіка

241 Готельно-ресторанна справа

241 Міжнародний готельний бізнес

242 Туризм

242 Туризм і бізнес-комунікація (англійська мова)

242 Туризм. Проектно-грантовий менеджмент

262 Правоохоронна діяльність

281 Публічне управління та адміністрування

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

292 Міжнародні економічні відносини

Коломийський навчально-науковий інститут