Розпорядження ректорату

2024

№ 115-р від 17.06.2024 р. Про своєчасну виплату академічних і соціальних стипендій

№ 76-р від 18.04.2024 р. Про формування каталогу вибіркових дисциплін на 2024-2025 н. р.

№ 69-р від 09.04.2024 р. Про проведення літніх практик

№ 32-р від 16.02.2024 р. Про організацію навчального процесу в умовах загроз виникнення надзвичайних ситуацій

№ 27-р від 08.02.2024 р. Про оновлення освітніх програм

2023

№ 133-р від 22.11.2023 р. Про включення освітніх компонент до каталогу вибіркових дисциплін 

№ 125-р від 24.10.2023 р. Про організацію навчального процесу для здобувачів вищої освіти, які вступили за другим етапом вступної кампанії 2023-2024 н. р.

№ 123-р від 13.10.2023 р. Про підготовку самооцінки освітніх програм, що акредитуються у 2023-2024 н. р.

№ 121-р від 10.10.2023 р. Про перенесення навчальних занять

№ 116-р від 03.10.2023 р. Про перенесення навчальних занять 03.10.2023 р.

№ 100-в від 01.09.2023 р. Щодо виготовлення студентських квитків

№ 26-р від 21 лютого 2023 р. Щодо розподілу обов’язків між штатними працівниками кафедр

№ 10-р від 11 січня 2023 р. Про своєчасну виплату академічних стипендій

2022

№ 201-р від 06 грудня 2022 р. Про організацію навчального процесу для студентів, які вступили за третім етапом вступної кампанії 2022-2023 н. р.

№ 188-р від 28 листопада 2022 р. Щодо організації проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії та підсумкової атестації 2022-2023 н. р.

№ 181-р від 22 листопада 2022 р. Про зарахування результатів неформальної освіти

№ 170-р від 03 листопада 2022 р. Про організацію навчального процесу для студентів, які вступили за другим етапом вступної кампанії 2022-2023 н. р.

№ 155-р від 19 жовтня 2022 р. Про оновлення освітніх програм

№ 128-р від 06 вересня 2022 р. Про надання інформації щодо навчального процесу у вересні 2022 року.

№ 120-р від 22 серпня 2022 р. Про порядок формування навантаження науково-педагогічних працівників на 2022-2023 н. р.

№ 87-р від 30 травня 2022 р. Щодо формування переліку освітніх програм для акредитації у 2022/2023 навчальному році   (Додаток 1 до розпорядження)

№ 77-р від 19 травня 2022 р. Щодо внесення інформації в АСУ “Деканат” на 2022-2023 н. р.

№ 76-р від 17 травня 2022 р. Щодо завершення 2021-2022 навчального року

№ 52-р від 16 березня 2022 р. Про завершення підготовки електронного каталогу вибіркових дисциплін

№ 48-р від 11 березня 2022 р. Щодо організації роботи науково-педагогічних та педагогічних працівників, які на період воєнного часу перебувають за кордоном

№ 46-р від 09 березня 2022 р. Про провадження освітньої діяльності у другому семестрі 2021-2022 н. р.

№ 39-р від 23 лютого 2022 р. Про внесення інформації в систему ЄДЕБО щодо визначення ступенів ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти.

№ 13-р від 18 січня 2022 р. Щодо приведення освітніх програм у відповідність в частині присвоєння професійних кваліфікацій.

№ 06-р від 11 січня 2022 р. Про своєчасну виплату академічних стипендій.

№ 05-р від 10 січня 2022 р. Про приведення у відповідність освітніх програм третього (освітньо-наукового) рівня до стандартів вищої освіти.

2021

№ 221-р від 23 грудня 2021 р. Про зміни у розкладі зимової заліково-екзаменаційної сесії 2021-2022 н. р.

№ 220-р від 20 грудня 2021 р. Про силабуси навчальних дисциплін, які містять інформацію про методику наукових досліджень

№ 204-р від 1 грудня 2021 р. Щодо підготовки звіту ректора за 2021 рік.

№ 196-р від 22 листопада 2021 р. Про перевірку внесеної інформації щодо кадрового забезпечення за освітніми програмами в ЄДЕБО

№ 193-р від 19 листопада 2021 р. Щодо врахування вимог Нової української школи у підготовці фахівців

№ 190-р від 17 листопада 2021 р. Про підготовку і проведення атестації випускників університету другого (магістерського) рівня вищої освіти у 2021 році.

№ 185-р від 12 листопада 2021 р. Про організацію навчального процесу для студентів, які вступили за третім етапом вступної кампанії 2021-2022 н. р.

№ 179-р від 2 листопада 2021 р. Про внесення інформації щодо груп забезпечення за освітніми програмами в ЄДЕБО

№ 171-р від 25 жовтня 2021 р. Про подання кандидатів до складу розробників завдань для ЄФВВ.

№ 168-р від 13 жовтня 2021 р. Про організацію навчального процесу для студентів, які вступили за другим етапом вступної кампанії 2021-2022 н. р.

№ 147-р від 7 вересня 2021 р. Про приведення у відповідність освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів  до стандартів вищої освіти.

№ 146-р від 7 вересня 2021 р. Про наповнення сайту навчально-методичного відділу інформацією про освітні програми, що акредитуються у 2021-2022 н. р.

№ 142-р від 1 вересня 2021 р. Про запровадження військового дня на 2021-2022 н. р. для студентів кафедри військової підготовки.

№ 135-р від 25 серпня 2021 р. Про порядок формування навантаження науково-педагогічних працівників на 2021-2022 н. р.

№ 131-р від 13 серпня 2021 р. Щодо формування рейтингових списків студентів для виплати академічної стипендії для студентів 1-их курсів.

№ 112-р від 30.06.2021 р. Про внесення інформації про Студентський путівник у зміст силабусів і робочих програм навчальних дисциплін

№ 109-р від 16 червня 2021 р. Про формування рейтингових списків студентів для виплати академічних стипендій.

№ 103-р від 8 червня 2021 р. Про внесення інформації в АСУ “Деканат” на 2021-2022 н. р.

№ 100-р від 3 червня 2021 р. Про формування переліку освітніх програм для акредитації у 2021-2022 н. р.

№ 97-р від 20 травня 2021 р. Про оновлення освітніх програм першого (бакалаврського) рівня.

№ 86-р від 7 травня 2021 р. Про завершення 2020-2021 н. р.

№ 46-р від 3 березня 2021 р. Про реєстрацію вибіркових дисциплін кафедр. (Додаток 1).

№ 40-р від 25 лютого 2021 р. Про ознайомлення студентів зі змістом Студентського путівника

№ 30-р від 8 лютого 2021 р . Про внесення змін до розпорядження ректора № 27-р від 27 січня 2021 р.

№27-р від 27 січня 2021 р. Про початок освітнього процесу у другому семестрі 2020-2021 н. р.

2020

№ 155-р від 30 вересня 2020 р. Про зміну розкладу дзвінків

№ 58-р від 16 березня 2020 р. Про окремі завдання науково-педагогічних та педагогічних працівників на період карантину    (Додаток до наказу № 58-р)

№ 53-р від 13 березня 2020 р. Про організацію роботи працівників на період карантину

№ 52-р від 12 березня 2020 р. Щодо організації роботи науковопедагогічних та педагогічних працівників
на період карантину 

№ 51-р  від 12 березня 2020 р.  Щодо організації самопідготовки, контролю за самостійною роботою та дистанційного навчання на період карантину

2019

№175-р від 14.11.2019 р. Про впорядкування рубрики “Навчально-методична робота” на веб сторінках кафедр

№172-р від 12.11.2019 р. Про підготовку і проведення атестації випускників університету ОР Магістр у 2019 р.

№77 від 17.05.2019 Про виконання навчальних, робочих навчальних планів, графіку навчального процесу 2018-2019 н. р.

2018

№124-р від 18.10.2018 р. Про підготовку і проведення атестації випускників університету ОР магістр у 2018р.

№123-р від 18.10.2018р. Про зміни у графіку навчального процесу

№80-р від 03.08.2018 р. Про заходи з реалізації ЗУ “Про запобігання та протидію домашньому насильству”

№65-р від 14.06.2018 р. Про графік навчального процесу на 2018-2019 н.р.

№58-р від 07.06.2018 р. Про інформування вступників до університету

№41-р від 02.05.2018 р. Про прошивання документів про вищу освіту

№08-р від 22.01.2018 р. Про виконання графіку навчального процесу на 2017-2018 навчальний рік

2017

№1-р від 03.01.2017 р. Щодо організації дистанційного навчання

№29-р 06.07.2017 р. Про графік навчального процесу на 2017-2018 навчальний рік

№23 від 16.08.2017 р. Про внесення змін у розпорядження №29-р 06.07.2017 р.

№44-р від 06.09.2017 р. Про внесення змін у розпорядження №29-р 06.07.2017 р (зміни до графіку навчального процесу – заочна форма навчання)

№72-р від 08.11.2017 р. Щодо забезпечення інклюзивного начання

2016

Про графік навчального процесу на 2016-2017 навчальний рік (для студентів заочної форми навчання) (04.07.2016, №50-р) 

Про графік навчального процесу (для студентів І-ІІІ курсів денної форми навчання) (15.06.2016, №45-р)

Про графік навчального процесу Івано-Франківського коледжу (15.06.2016, №46-р) 

Про початок аудиторних занять весняного семестру 2015-2016 н.р. (23.02.2016, №18) 

2015

Про можливість обирати студентам форму перездачі семестрових іспитів (28.12.2015, № 57-р) 

Щодо організації дистанційної форми навчання (02.12.2015, № 53) 

2014

Графік навчального процесу для студентів заочної форми навчання на осінньо-зимовий семестр 2014/2015 н.р. 

Розпорядження №60 “Про графік навчального процесу для студентів заочної форми навчання на осінньо-зимовий семестр 2014-2015 н.р.” 

Розпорядження № 75-р