Інструкція з підготовки та подання інформації на сайт 

До уваги Гарантів та працівників, які беруть участь у процесі акредитації своєї ОП

На сайт nmv.pnu.edu.ua – інформація подається виключно у форматі

PDF та надсилається виключно з корпоративної пошти гаранта ОП

(файли інших форматів, чи такі, які  не відповідають наступному шаблону –  НЕ БУДУТЬ

опубліковані без жодних коментарів). 

 

Всі файли, перед публікацією мають відповідати загальній структурі сторінки, де висвітлюється основна інформація відповідної ОП, за наступним шаблоном і порядком розміщення:

 

 1. Освітня програма (рік)
 2. Навчальний план (рік)
 3. Відомості про кадрове забезпечення
 4. Відомості про матеріально-технічне забезпечення
 5. Відомості про навчально-методичне забезпечення
 6. Відомості про інформаційне забезпечення
 7. Зведені відомості
 8. Проєкт ОП
 9. Самооцінка
 10. Висновки
 11. Сертифікат про акредитацію

 

Документи з 1 – 8 надсилає Гарант ОП, одним листом, в темі листа обов’язково вказати “Інформація на сайт (назва ОП, освітній рівень)“.

Документи  мають бути підписані виключно латинськими літерами, та через пробіл коротко зазначити:  код спеціальності, назва документа,  освітній рівень, рік.

fmb – фаховий молодший бакалавр, bak – бакалавр, mag – магістр, phd – доктор філософії.

 

Для прикладу

“Початкова освіта”, ОР Бакалавр – 2023 р. 

013 Osvitnia prohrama bak 2023 .pdf

013 Navchalnyi plan bak 2023 .pdf

013 Vidomosti pro kadrove zabezpechennia bak 2023 .pdf

013 Vidomosti pro materialno-tekhnichne zabezpechennia bak 2023 .pdf

013 Vidomosti pro navchalno-metodychne zabezpechennia bak 2023 .pdf

013 Vidomosti pro informatsiine zabezpechennia bak 2023 .pdf

013 Zvedeni vidomosti bak 2023 .pdf

013 Projekt OP bak 2023 .pdf

 

Пояснення:

 • 013 – код освітньої програми “Початкова освіта”, 
 • bak – освітній рівень, за яким відбувається акредитація відповідної ОП, 
 • 2023 – актуальний рік оприлюднення даних.

 

 ДОДАТКОВО

 

Сторінка – “Проєкт ОП” має відповідати наступному шаблону
(наприклад ОП – “Початкова освіта”):

Проєкт освітньої програми “Початкова освіта

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою Petrenko.Ivan@pnu.edu.ua  та  Google-формою з 01.01.2023 по 01.02.2023 року.

Гарант освітньої програми: Петренко Іван Іванович

 

Пояснення

 • Початкова освіта – це файл “013 Proiekt OP bak 2023. pdf
 • Petrenko.Ivan@pnu.edu.ua корпоративна пошта гаранта ОП – обов’язково на домені – @pnu.edu.ua.
 • У листі вказати активне покликання на Google-форму для надсилання пропозицій та зауважень  за відповідною ОП. 
 • Вказати початкову та кінцеву дату зовнішнього обговорення  (у разі відсутності, дата відліку буде встановлена – датою публікації)

 

 

ОБОВ’ЯЗКОВО:   перейти за посиланням для відмітки про ознайомлення з інструкцією гарантами ОП

 

 

За несвоєчасне виконання термінів подання та оприлюднення інформації відповідальність несе
ГАРАНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Термін оновлення та публікації змін становить зазвичай від 1 до 4 робочих днів.