Виготовлення дубліката документа про ВО (Додаток до диплома)

Зразок заяви на виготовлення дубліката додатка до диплома про вищу освіту у зв’язку з втратою оригіналу  

Ректору
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
проф. Цепенді І.Є.
випускника __________________року
______________________________
(назва структурного підрозділу)

денної (заочної) форми навчання
______________________________
(прізвище, ім`я, по батькові)

Адреса:Номер контактного телефону:

ЗАЯВА

 

Прошу видати мені дублікат додатку до диплома за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” (“молодший спеціаліст”, “спеціаліст”, “магістр”) за спеціальністю  “__________________” денної (заочної) форми навчання, у зв`язку з втратою оригіналу, на прізвище __________________ .

Додаток до диплома прошу виготовити за мій рахунок.

 

 (Дата)  (підпис)
 

До заяви додаються:

 1. Копія диплома про вищу освіту 
 2. Копія додатка до диплома про вищу освіту (за наявності)
 3. Копія попереднього документа про освіту, на основі якого відбувався вступ
 4. Копія паспорта (1,2 сторінки)
 5. Копія ідентифікаційного коду
 6. Копія закордонного паспорта
 7. Копія документа про зміну прізвища (додається, коли відмінні прізвище в дипломі та паспорті)
 8. Квитанція про оплату

 

Зразок заяви на виготовлення дубліката додатка до диплома про вищу освіту у зв’язку з помилкою в оригіналі або значним пошкодженням оригіналу

Ректору
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
проф. Цепенді І.Є.
випускника __________________року
______________________________
(назва структурного підрозділу)

денної (заочної) форми навчання
______________________________
(прізвище, ім`я, по батькові)

Адреса:Номер контактного телефону:

ЗАЯВА

 

Прошу видати мені дублікат додатку до диплома за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” (“молодший спеціаліст”, “спеціаліст”, “магістр”) за спеціальністю  “__________________” денної (заочної) форми навчання, у зв`язку з помилкою в оригіналі (значним пошкодженням оригіналу),
на прізвище __________________ .

Додаток до диплома прошу виготовити за мій рахунок.

 

 (Дата)  (підпис)
 

До заяви додаються:

 1. Копія диплома про вищу освіту 
 2. Оригінал додатка до диплома про вищу освіту 
 3. Копія попереднього документа про освіту, на основі якого відбувався вступ
 4. Копія паспорта (1,2 сторінки)
 5. Копія ідентифікаційного коду
 6. Копія закордонного паспорта
 7. Копія документа про зміну прізвища (додається, коли відмінні прізвище в дипломі та паспорті)
 8. Квитанція про оплату