Зразки документів

Примітка: для завантаження зразків документів – відповідний документ буде відкритий в Google-документах.
(для редагування відповідного документа його потрібно завантажити на комп’ютер)
Файл  ➔ Завантажити ➔ Microsoft Word (.doc)

Зразок прошивання додатків до дипломів, академічної довідки для проставлення МОН України штампа “апостиль”

Зразок академічної довідки
Заява Відрахування за власним бажанням 
Заява Дозвіл про переведення до іншого ЗВО
Заява Дозвіл про переведення з іншого ЗВО
Заява Надання академічної відпустки 
Заява Переведення денна-заочна і навпаки 
Заява перевід з платної на державну 
Заява Поновлення на навчання 
Заява Продовження навчання після академвідпустки 
Зразок заяви на зміну прізвища 

Наказ академвідпустка 
Наказ Відрахування За власним бажанням 
Наказ Відрахування 
Наказ Допуск-переведення з Іншого ЗВО
Наказ закінчення навчання 
Додаток до наказу закінчення навчання
Наказ зміна прізвища
Наказ зміна фінансування 
Наказ Перевід з курсу на курс 
Наказ Перевід на заочно форму
Наказ поновлення 
Наказ Допуск Бакалавр 
Наказ Допуск Магістр 
Наказ Зарахування Перевід з ЗВО
Наказ Повернення з академвідпустки 

Скасування наказу 
Службова відрахування 
Службове подання Допуск Бакалавр 
Службове подання Допуск Магістр 
Службове подання Закінчення навчання Бакалаври 
Службове подання Закінчення навчання Магістри 
Службове подання Перевід на старший курс 
Службове подання Скасування наказу

Зразок “Довідка-виклик”