Якісні характеристики підготовки фахівців

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Tabl 7.1. Показники формування контингенту

Tabl 7.2 Динаміка змін контингенту

Tabl 7.3 Результати останньої сесії

Tabl 7.4 Результати виконання ККР

Tabl 7.5 Результати захисту курсових робіт

Tabl 7.6 Результати захисту практики

Tabl 7.7 Працевлаштування