Розпорядження ректорату

2021

№ 112-р від 30.06.2021 р. Про внесення інформації про Студентський путівник у зміст силабусів і робочих програм навчальних дисциплін

№ 103-р від 8 червня 2021 р. Про внесення інформації в АСУ “Деканат” на 2021-2022 н. р.

№ 46-р від 3 березня 2021 р. Про реєстрацію вибіркових дисциплін кафедр. (Додаток 1).

№ 40-р від 25 лютого 2021 р. Про ознайомлення студентів зі змістом Студентського путівника

№ 30-р від 8 лютого 2021 р . Про внесення змін до розпорядження ректора № 27-р від 27 січня 2021 р.

№27-р від 27 січня 2021 р. Про початок освітнього процесу у другому семестрі 2020-2021 н. р.

2020

№ 155-р від 30 вересня 2020 р. Про зміну розкладу дзвінків

№ 58-р від 16 березня 2020 р. Про окремі завдання науково-педагогічних та педагогічних працівників на період карантину    (Додаток до наказу № 58-р)

№ 53-р від 13 березня 2020 р. Про організацію роботи працівників на період карантину

№ 52-р від 12 березня 2020 р. Щодо організації роботи науковопедагогічних та педагогічних працівників
на період карантину 

№ 51-р  від 12 березня 2020 р.  Щодо організації самопідготовки, контролю за самостійною роботою та дистанційного навчання на період карантину

2019

№175-р від 14.11.2019 р. Про впорядкування рубрики “Навчально-методична робота” на веб сторінках кафедр

№172-р від 12.11.2019 р. Про підготовку і проведення атестації випускників університету ОР Магістр у 2019 р.

№77 від 17.05.2019 Про виконання навчальних, робочих навчальних планів, графіку навчального процесу 2018-2019 н. р.

2018

№124-р від 18.10.2018 р. Про підготовку і проведення атестації випускників університету ОР магістр у 2018р.

№123-р від 18.10.2018р. Про зміни у графіку навчального процесу

№80-р від 03.08.2018 р. Про заходи з реалізації ЗУ “Про запобігання та протидію домашньому насильству”

№65-р від 14.06.2018 р. Про графік навчального процесу на 2018-2019 н.р.

№58-р від 07.06.2018 р. Про інформування вступників до університету

№41-р від 02.05.2018 р. Про прошивання документів про вищу освіту

№08-р від 22.01.2018 р. Про виконання графіку навчального процесу на 2017-2018 навчальний рік

2017

№1-р від 03.01.2017 р. Щодо організації дистанційного навчання

№29-р 06.07.2017 р. Про графік навчального процесу на 2017-2018 навчальний рік

№23 від 16.08.2017 р. Про внесення змін у розпорядження №29-р 06.07.2017 р.

№44-р від 06.09.2017 р. Про внесення змін у розпорядження №29-р 06.07.2017 р (зміни до графіку навчального процесу – заочна форма навчання)

№72-р від 08.11.2017 р. Щодо забезпечення інклюзивного начання

2016

Про графік навчального процесу на 2016-2017 навчальний рік (для студентів заочної форми навчання) (04.07.2016, №50-р) 

Про графік навчального процесу (для студентів І-ІІІ курсів денної форми навчання) (15.06.2016, №45-р)

Про графік навчального процесу Івано-Франківського коледжу (15.06.2016, №46-р) 

Про початок аудиторних занять весняного семестру 2015-2016 н.р. (23.02.2016, №18) 

2015

Про можливість обирати студентам форму перездачі семестрових іспитів (28.12.2015, № 57-р) 

Щодо організації дистанційної форми навчання (02.12.2015, № 53) 

2014

Графік навчального процесу для студентів заочної форми навчання на осінньо-зимовий семестр 2014/2015 н.р. 

Розпорядження №60 “Про графік навчального процесу для студентів заочної форми навчання на осінньо-зимовий семестр 2014-2015 н.р.” 

Розпорядження № 75-р