Накази МОН

Про затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту в МОН України, установах , організаціях та підприємствах, що належать до сфери його управління (№160 від 11.02.19)

Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 035 “Філологія”, за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення (25.05.2016, №567)

Про затвердження Переліку предметних спеціалізацій спеціальності 014 “Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)”, за якими здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей (предметних спеціалізацій) в системі підготовки педагогічних кадрів (15.05.2016, №506)

Про систематизацію досвіду використання електронних освітніх ресурсів (12.01.2016, №9)

Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (2015)

Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік (26.01.2015, №47)

Про визнання такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти і науки України (04.03.2015, №235)

Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки (12.05.2015, №525)

Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах (02.07.2015, №705)

Деякі питання поєднань напрямів (спеціальностей) з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями, за якими здійснюється підготовка педагогічних працівників освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра (13.05.2014, №586)

Про визначення таким, що втратив чинність, наказу МОН України (17.10.2014, №1183) 

Про затвердження Плану заходів МОН щодо виконання Закону України від 1 липня 2014 р. №1556-VII “Про вищу освіту” (16.09.2014, №1048)

Про введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787 (09.11.2011, №1067)

Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (2002)

Про вивчення української (російської) мови іноземними студентами і аспірантами (2006)

Про затвердження Тимчасового порядку переведення на навчання студентів, аспірантів і докторантів з вищих навчальних закладів та наукових установ, розташованих на тимчасово окупованій території України (2014)

Про порядок введення в дію переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (27.01.2007, №58)

Про затвердження Змін до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями (21.03.2007, №225)

Про затвердження Змін до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями (25.06.2007, №538)

Про затвердження положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів ВНЗ (1996)

Про Положення про академічні відпустки та повторне навчання у ВНЗ (1996)