Проєкт (Економічна кібернетика)

Проєкт освітньої програми “Економічна кібернетика

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою ivan.burtnyak@pnu.edu.ua Google-формою з 11.04.22 по 11.05.2022 року

Гарант освітньої програми Буртняк Іван Володимирович