Проєкт (241 Міжнародний готельний бізнес)

Проєкт освітньої програми “Міжнародний готельний бізнес

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою kgrks@pnu.edu.ua з 01.11.2021 по 01.12.2021 року

Гарант освітньої програми Лояк Л.М.