Про відділ

Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», який здійснює функції організації, планування та контролю навчально-методичної роботи, видачу дипломів випускникам університету, раціональне використання аудиторного фонду, координує проведення процедур атестації, ліцензування та акредитації.

Навчально-методичний відділ відповідає за підготовку та надання інформації до Міністерства освіти і науки України та інших організацій, працює у взаємодії з ректоратом, навчальними підрозділами (інститути, факультети, НКЦ, коледж), кафедрами, іншими структурними підрозділами університету.

Основною метою діяльності навчально-методичного відділу є сприяння організації освітнього процесу відповідно до чинного законодавства та його науково-методичному забезпеченню в навчальних підрозділах університету, впровадженню в освітній процес сучасних методик та технологій.

У своїй діяльності навчально-методичний відділ керується Конституцією України, Законами України «Про освіту» , «Про вищу освіту», Статутом університету, нормативними документами та наказами ректора університету, іншими нормативними актами в галузі вищої освіти.

 

 СКЛАД НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ВІДДІЛУ

Начальник
навчально-методичного віддділу

Солонець Ірина Федорівна
Кабінет:  217
Телефон:  (0342) 596040
Email:

Заступник начальника
навчально-методичного віддділу
Ліщинська Тетяна Василівна
Кабінет: 222
Телефон: (0342)596132
Email:

 

 

Методисти навчально-методичного відділу 

Методист І категорії
Гладка Наталія Василівна
Кабінет: 221
Телефон:  (0342)596046
Email: natalia.hladka@pu.if.ua

 

 

 


Методист І категорії

Рега Ольга Володимирівна
Кабінет: 221
Телефон:  (0342)596046
Email:   olha.rega@pu.if.ua

 

 

 

 

 

Методист І категорії
Гундяк Мирослава Василівна
Кабінет: 221
Телефон:  (0342)596046
Email:   myroslava.hundiak@pu.if.ua

 

 

 

 

Методист І категорії
Костан Ірина Йосипівна 
Кабінет: 222
Телефон:  (0342)596132
Email: iryna.kostan@pu.if.ua

 

 

 

 

Методист I категорії
Варварук Мар’яна Мирославівна
Кабінет: 222
Телефон: (0342)596132
Email:  mariana.varvaruk@pu.if.ua

 

 

 

 

 

 

Методист
Слоньовська Юлія Богданівна
Кабінет: 204
Телефон: (0342)75-23-51
Email: secretariat@pnu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

Провідний фахівець з ліцензування та акредитації

Макарук Ігор Васильович
Кабінет: 217
Телефон: (0342)596040
Email: makiv45@gmail.com

 

 

 

 

Інженер-програміст І категорії

Самілів Ілона Василівна
Кабінет: 217
Телефон: (0342)596040
Email: 

 

 

 

 

Фахівець І категорії 

Паска Тарас Валерійович
Кабінет: 222
Телефон: (0342)596132
Email:

 

 

Провідні фахівці з обслуговування інформаційних систем

Адміністратор ЄДЕБО
Жолоб Олена Михайлівна
Кабінет: 217
Телефон: (0342)596040