МОН ПРОПОНУЄ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТ НАКАЗУ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВСТАНОВЛЕННЯ КВОТ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІНОЗЕМЦЯМИ ТА ОСОБАМИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА, ЯКІ ПОСТІЙНО ПРОЖИВАЮТЬ В УКРАЇНІ ТА ІН.”

Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проект наказу «Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні, особами, яким надано статус біженця в Україні, особами, які потребують додаткового або тимчасового захисту», який розроблено на виконання п. 5 постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб».

Просимо надсилати свої зауваження і пропозиції до 17 квітня 2019 на електронну адресу: kernychna@mon.gov.ua