План дистанційної роботи експертної групи з акредитації спеціальності “014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)” у Прикарпатському національному університету імені В. Стефаника з 15.06.2020 р. по 17.06.2020 р.

Розклад роботи експертної групи

Час Зустріч або інші активності Учасники
День 1 – 15 червня 2020 року
9.30–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени     експертної    групи:     Мужикова                І.М., Каленюк О.М., Бойченко А.В.
10.00–10.30 Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО Члени експертної групи: Мужикова І.М., Каленюк О.М., Бойченко А.В.;

ректор          Прикарпатського                                                            національного університету ім. В.Стефаника Цепенда І.Є.; проректор з науково-педагогічної роботи Михайлишин Г.Й.; директор Навчально- наукового інституту мистецтв Грицан А.В.; гарант ОП Тимків Б.М.;

10.30–11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2 Члени     експертної    групи:     Мужикова                І.М., Каленюк О.М., Бойченко А.В.
11.00–11.40 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи: Мужикова І.М., Каленюк О.М., Бойченко А.В.;

гарант ОП Тимків Б.М.; науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст освітньої програми, а також викладають на

цій програмі (не більше 5-8 осіб)

11.40–12.30 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени     експертної    групи:     Мужикова                І.М., Каленюк О.М., Бойченко А.В.
12.30–13.30 Обідня перерва

 

13.30–14.00 Підготовка до зустрічі 3 Члени     експертної    групи:                Мужикова     І.М., Каленюк О.М., Бойченко А.В.
14.00–14.40 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени     експертної    групи:                Мужикова     І.М., Каленюк О.М., Бойченко А.В.;

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 2-3

здобувачі з кожного року навчання (7-8 осіб)

14.40-15.30 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до зустрічі 4
15.30–16.00 Зустріч 4 з представниками студентського самоврядування Члени експертної групи: Мужикова І.М., Каленюк О.М., Бойченко А.В.;

представники студентського самоврядування (1– 2 особи від органу студентського самоврядування ЗВО, які відповідають за участь студентів у внутрішній системі забезпечення якості вищої освіти; 2–3 особи від орану студентського самоврядування відповідного структурного

підрозділу, у якому реалізовується ОП)

16.00–16.30 Підведення підсумків зустрічі 4
16.30–18.00 Робота з документами
День 2 – 16 червня 2020 року
10.00–10.30 Огляд       матеріально-технічної      бази,                  що використовується під час реалізації ОП

(фото звіт чи відео звіт)

Члени     експертної    групи:                Мужикова     І.М., Каленюк О.М., Бойченко А.В.;

гарант ОП Тимків Б.М.

10.30–11.00 Підготовка до зустрічі 5 Члени     експертної    групи:                Мужикова     І.М.,

Каленюк О.М., Бойченко А.В.

11.00–11.30 Зустріч 5 із роботодавцями Члени     експертної    групи:                Мужикова     І.М., Каленюк О.М., Бойченко А.В.;

представники   роботодавців,   що                            залучені            до

здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП (не більше 6 осіб)

 

11.30–12.00 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени     експертної    групи:                Мужикова     І.М.,

Каленюк О.М., Бойченко А.В.

12.00-13.00 Обідня перерва
13.00–14.00 Робота з документами Члени     експертної    групи:                Мужикова     І.М.,

Каленюк О.М., Бойченко А.В.

14.00–14.30 Відкрита зустріч Члени     експертної    групи:                Мужикова     І.М., Каленюк О.М., Бойченко А.В.;

усі охочі учасники освітнього процесу (крім

гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО)

14.30–15.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі Члени     експертної    групи:                Мужикова     І.М.,

Каленюк О.М., Бойченко А.В.

15.00–16.00 Робота з документами Члени     експертної    групи:                Мужикова     І.М.,

Каленюк О.М., Бойченко А.В.

16.00–16.20 Фінальна зустріч Члени     експертної    групи:                Мужикова     І.М., Каленюк О.М., Бойченко А.В.;

ректор         Прикарпатського                     національного

університету    ім.    В.Стефаника                          Цепенда                   І.Є.; гарант ОП Тимків Б.М.

День 3 – 17 червня 2020 року
09.00–18.00 «День     суджень»     –                 внутрішня      зустріч експертної групи Члени     експертної    групи:                Мужикова     І.М., Каленюк О.М., Бойченко А.В.