123 Комп’ютерна інженерія

Освітня програма (2023)

Навчальний план (2023)

Освітня програма (2021)

Навчальний план (2021)

Освітня програма (2019)

Навчальний план (2019)

Освітня програма (2016)

Навчальний план (2016)

Пояснювальна записка

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості.

Проєкт

Самооцінка

Висновоки

Сертифікат