231 Соціальна робота

Освітня програма 2022

Навчальний план 2022

Освітня програма 2020

Навчальний план 2020

Освітня програма 2019

Навчальний план 2019

Освітня програма 2016

Навчальний план 2016

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Загальні відомості

Проєкт

Самооцінка

Висновки 

Сертифікат про акредитацію