292 Міжнародні економічні відносини

Освітня програма 2020 

Навчальний план 2020

Освітня програма 2019

Навчальний план 2019

Освітня програма 2018

Навчальний план 2018

Освітня програма 2017

Навчальний план 2017

Пояснювальна записка

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості

Проєкт

Самооцінка

Висновки 

Сертифікат