105 Прикладна фізика та наноматеріали

Освітня програма (2023)

Навчальний план (2023)

Освітня програма 2022

Навчальний план 2022

Освітня програма 2019

Навчальний план 2019

Пояснювальна записка

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості

Проєкт

Самооцінка