Про відділ

Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, який здійснює функції організації, планування та контролю навчально-методичної роботи, видачу дипломів випускникам університету, раціональне використання аудиторного фонду, координує проведення процедур атестації, ліцензування та акредитації.

Навчально-методичний відділ відповідає за підготовку та надання інформації до Міністерства освіти і науки України та інших організацій, працює у взаємодії з ректоратом, навчальними підрозділами (інститути, факультети, коледж), кафедрами, іншими структурними підрозділами університету.

Основною метою діяльності навчально-методичного відділу є сприяння організації освітнього процесу відповідно до чинного законодавства та його науково-методичному забезпеченню в навчальних підрозділах університету, впровадженню в освітній процес сучасних методик та технологій.

У своїй діяльності навчально-методичний відділ керується Конституцією України, Законами України «Про освіту» , «Про вищу освіту», Статутом університету, нормативними документами та наказами ректора університету, іншими нормативними актами в галузі вищої освіти.

 

 СКЛАД НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ВІДДІЛУ

 

ПІП праціника Посада Кабінет Підрозділ Контакти
Ірина СОЛОНЕЦЬ  Начальник навчально-методичного відділу 217 НН Інститут мистецтв
Економічний факультет
Кафедра іноземних мов
iryna.solonets@pnu.edu.ua
+38 (0342) 59-60-40
Ірина ГУДЗ Заступник начальника 224 Взаємодія з усіма підрозділами університету iryna.yasinska@pnu.edu.ua
+38 (0342) 59-60-70
Олена ЖОЛОБ  Адміністратор ЄДЕБО 217 Взаємодія з усіма підрозділами університету olena.zholob@pnu.edu.ua
+38 (0342) 59-60-40
Ольга МАКАРУК Провідний фахівець з ліцензування та акредитації 217 Взаємодія з усіма підрозділами університету olha.makaruk@pnu.edu.ua
+38 (0342) 59-60-40
Андрій ПАСКА Інженер-програміст І категорії 217 Взаємодія з усіма підрозділами університету andrii.paska@pnu.edu.ua
+38 (0342) 59-60-40
Наталія ГЛАДКА Методист І категорії 221 НН Юридичний інститут
Факультет іноземних мов
Фізико-технічний факультет
nataliia.hladka@pnu.edu.ua
+38 (0342) 59-60-46
Ольга РЕГА Методист І категорії 221 Факультет психології
Факультет математики та інформатики Педагогічний факультет
olga.reha@pnu.edu.ua
+38 (0342) 59-60-46
Мирослава ГУНДЯК Методист І категорії 222 Факультет філології
Факультет фізичного виховання і спорту
myroslava.hundiak@pnu.edu.ua
+38 (0342) 59-60-46
Ірина КОСТАН Методист І категорії 222 Факультет туризму
Коломийський НН Інститут
Івано-Франківський фаховий коледж
Кафедра фізичного виховання
iryna.kostan@pnu.edu.ua
+38 (0342) 59-61-32
Тетяна ЛІЩИНСЬКА Методист І категорії 222 Факультет природничих наук
Факультет історії, політології і МВ
Інститут післядипломної освіти та ДП
tetiana.lishchynska@pnu.edu.ua
+38 (0342) 59-61-32
Наталія БАРЛОЖЕЦЬКА Методист 222 Взаємодія з усіма підрозділами університету natalia.barlozecka@pnu.edu.ua
+38 (0342) 59-61-32
Юлія КАТРИЧ Провідний фахівець 217 Взаємодія з усіма підрозділами університету nmv@pnu.edu.ua
+38 (0342) 59-60-4