053 Психологія

Проєкт освітньої програми “Психологія

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою oksana.fedyk@pnu.edu.ua або Google-формою від 24.01.23 до 24.02.23 р.

Гарант освітньої програми Федик Оксана Василівна