Доктор філософії

011 Освітні, педагогічні науки

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

015 Професійна освіта (за предметними спеціалізаціями)

017 Фізична культура і спорт

227 Фізична терапія, ерготерапія

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

025 Музичне мистецтво

034 Культурологія

032 Історія та археологія

052 Політологія

035 Філологія

051 Економіка

281 Публічне управління та адміністрування

033 Філософія

053 Психологія

081 Право

091 Біологія (біологія)

102 Хімія

132 Матеріалознавство

205 Лісове господарство

201 Агрономія

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

171 Електроніка

111 Математика