281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма 2021

Навчальний план 2021

Освітня програма 2020

Навчальний план 2020

Освітня програма 2018

Навчальний план 2018

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості

Проєкт

Самооцінка

Висновки

Сертифікат