Зразок справи

Титулка освітньої програми

Якісний склад проектної групи (кафедра)

Забезпечення приміщеннями навчального призначення (НМВ)

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів (кафедра)

Інформація про соціальну інфраструктуру (НМВ)

Відомості про навчально-методичне забезпечення (кафедра)

Методичне забезпечення курсового проектування (кафедра)

Забезпечення програмами і базами для проходження практики (кафедра)

Інформація про наявність бібліотеки (бібліотека)

Забезпечення підручниками (бібліотека)

Перелік фахових періодичних видань (бібліотека)

ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ про дотримання ліцензійних умов (кафедра)

Опис документів,що подаються для отримання ліцензії (кафедра)

Інформація про загальну площу приміщень (НМВ)

Заява (кафедра)

ЗМІСТ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ СПРАВИ (кафедра)

Зразок навчального плану для ліцензування (кафедра) ступінь бакалавра. Файл у форматі *.xlsx – завантажити 

Зразок навчального плану для ліцензування (кафедра) ступінь бакалавра зі скороченим терміном навчання на 1-й курс. Файл у форматі *.xlsx – завантажити 

Зразок навчального плану для ліцензування (кафедра) ступінь магістра. Файл у форматі *.xlsx – завантажити

Освітня програма (кафедра)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА (кафедра)