Матеріали науково-методичної ради

Методичні рекомендації до дистанційної сесії (затверджено на засіданні ректорату протокол № 18 від 18.05.2020 р.)

Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Положення про науково-методичну раду (наказ №23 від 11.01.2019р.)

Положення про магістерські роботи

Наказ ректора Про створення науково-методичної ради університету (12.02.2013, №59)

Наказ ректора Про оновлений склад науково-методичної ради університету (№ 17 від 09.01.2023 р.)

Навчальні видання: Методичні рекомендації та основні вимоги до структури, змісту та оформлення (2013)

Методичні рекомендації до змісту та організації самостійної роботи студентів (2013)

Методичні рекомендації до організації відкритих занять, взаємовідвідування та контрольних відвідувань