ШАНОВНІ УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ –

науково-педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти, роботодавці, зовнішні експерти

Інформуємо Вас про те, що на сайті навчально-методичного відділу (за покликанням  nmv.pnu.edu.ua/proiekty-op/bakalavr/123-компютерна-інженерія/ ) оприлюднено Проєкт освітньої програми  «Комп’ютерна інженерія» першого (бакалаврського) рівня з 17 лютого по 17 березня 2023 року для громадського обговорення (відповідно до пункту 3.2  Положення про освітні програми у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника від 14 липня 2022 року № 337) з метою отримання конструктивних рекомендацій, рецензій, відгуків, побажань усіх зацікавлених сторін, які обов’язково будуть обговорені робочою групою, колективом кафедри, факультету та враховані в оновленій програмі.

ВАША ДУМКА ДЛЯ НАС ВАЖЛИВА!  ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ!