035.055 Філологія (Романські мови та літератури)

Освітня програма 2016

Навчальний план 2016

Освітня програма 2016-2019

Навчальний план 2016-2019

Освітня програма 2021

Навчальний план 2021

Пояснювальна записка

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості

Проєкт

Самооцінка

Висновки

Сертифікат про акредитацію