105 Прикладна фізика та наноматеріали (Матеріали та системи відновлюваної енергетики)

Освітня програма 2020

Навчальний план 2020

Освітня програма 2018

Навчальний план 2018

Пояснювальна записка

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Зведені відомості

Проєкт

Самооцінка