105 Прикладна фізика та наноматеріали (Медична фізика)

Освітня програма 2020

Навчальний план 2020

Освітня програма 2018

Навчальний план 2018

Пояснювальна записка

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Зведені відомості

Проєкт

Самооцінка