035.033 Філологія Cлов’янські мови та літератури (переклад включно), перша–польська

Освітня програма 2022

Навчальний план 2022

Освітня програма 2016

Навчальний план 2016

Пояснювальна записка

Відомості про кадрове забезпечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Зведені відомості

Проєкт

Самооцінка

Висновки

Сертифікат про акредитацію