035.033 Філологія Cлов’янські мови та літератури (переклад включно), перша–польська

Проєкт освітньої програми “Філологія Cлов’янські мови та літератури (переклад включно), перша–польська

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою ksm@pnu.edu.ua або Google-форма з 27.05.2022- 27.06.2022 р.

Гарант освітньої програми Ткачук Тамара Олексіївна