Проєкт ( ФМБ 121 Інженерія програмного забезпечення)

Проєкт освітньої програми “Інженерія програмного забезпечення

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою taras.bedrii@pnu.edu.ua або Google-формою

Гарант освітньої програми Бедрій Тарас Романович