035.01 Філологія (Українська мова та література)

Проєкт освітньої програми “Філологія (Українська мова та література)

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою iryna.babii@pnu.edu.ua або Google-формою з 01.01.2024 – 01.02.2024 р.

Гарант освітньої програми Бабій Ірина Орестівна