Бакалавр

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014 Середня освіта (українська мова і література) (Коломия)

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))

014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька))

014.02 Середня освіта (Мова і література (польська))

014.02 Середня освіта (Мова і література (російська))

014.03 Середня освіта (Історія)

014.04 Середня освіта (Математика)

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

014.05 Середня освіта (Біологія)

014.06 Середня освіта (Хімія)

014.07 Середня освіта (Географія)

014.08 Середня освіта (Фізика)

014.09 Середня освіта (Інформатика)

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

014.14 Середня освіта (Валеологія, основи здоров’я людини, безпека життєдіяльності)

016 Спеціальна освіта

017 Фізична культура і спорт

022 Графічний дизайн

022 Дизайн одягу

022 Дизайн середовища

023 Образотворче мистецтво

023 Декоративне мистецтво

023 Реставрація

024 Хореографія

025 Музичне мистецтво

026 Сценічне мистецтво

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

032 Історія та археологія

033 Філософія

035 Філологія

035.01 Філологія (Українська мова та література)

035.033 Філологія (Слов’янські мови і літератури), перша-польська 

035.033 Філологія (Слов’янські мови і літератури), перша-чеська

035.04 Філологія (Германські мови та літератури)

035.05 Філологія (Романські мови та літератури)

051 Економіка

052 Політологія

053 Психологія

053 Психологія (Дитяча психологія і психологічна практика)

054 Соціологія

061 Журналістика

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Бізнес-адміністрування

073 Менеджмент організацій та адміністрування

073 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

073 Управління міжнародним бізнесом

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право

081 Міжнародне та європейське право

091 Біологія та лабораторна діагностика

091 Біологія

091 Лабораторна діагностика

091 Лабораторна діагностика біологічних систем

091 Біохімія

101 Екологія

102 Хімія

103 Науки про Землю

104 Фізика та астрономія

104 Фізика та астрономія (Комп’ютерна фізика)

105 Прикладна фізика та наноматеріали

105 Прикладна фізика та наноматеріали (Медична фізика)

105 Прикладна фізика та наноматеріали (Матеріали та системи відновлюваної енергетики)

106 Географія

111 Математика

112 Статистика

113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

126 Інформаційні системи та технології

132 Матеріалознавство

171 Електроніка

201 Агрономія

205 Лісове господарство

227 Фізична терапія, ерготерапія

231 Соціальна робота

231 Соціальна педагогіка

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

281 Публічне управління та адміністрування

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

292 Міжнародні економічні відносини