035.04 Філологія (Германські мови та літератури)

Проєкт освітньої програми “Філологія (Германські мови та літератури)”

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою ______________

Гарант освітньої програми __________________________