054 Соціологія

Проєкт освітньої програми “Соціологія”

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою ______________

Гарант освітньої програми __________________________