091 Біологія та лабораторна діагностика

Проєкт освітньої програми “Біологія та лабораторна діагностика

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою andrew.zamoroka@pnu.edu.ua з 12.05.2022 – 12.06.2022 р.

Гарант освітньої програми А.М. Заморока