091 Біохімія

Проєкт освітньої програми “Біохімія”

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою ______________

Гарант освітньої програми __________________________