091 Лабораторна діагностика біологічних систем

Проєкт освітньої програми “Лабораторна діагностика біологічних систем”

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою ______________

Гарант освітньої програми __________________________