103 Науки про Землю

Проєкт освітньої програми “Науки про Землю

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою kgp@pnu.edu.ua

Гарант освітньої програми Сав’юк Мирослав Іванович